Håndlavede smykker med historie / De ædle sten og deres symbolik

De ædle sten og deres symbolik

Agat - en invielsessten:
Giver mod/handlekraft til at overvinde usikkerhed. Alle agater siges at styrke selvrespekten, beskytte sin bærer og give ham eller hende styrke. Alt efter farve og mønster har de hver deres egenskab. Ønsker du f.eks. at forstærke de feminine energier, så vælg de lyse agater. Ønsker du at forstærke de maskuline energier, så vælg de mørke.  
 
Akvamarin:
Befordrer leg, lethed, humor og uhøjtidlig adfærd. Den giver mod og hjælper med at nedbryder selvdestruktive barrierer og får os til at indse, hvor unødvendigt det er at lægge sig selv hindringer i vejen. Akvamarinen giver også ro, orden og autoritet og repræsenterer det logiske, det overskuelige og det håndgribelige. Den hjælper os med at lære at føle os trykke i verden - dens lyseblå farve relaterer til vort halscenter, vor evne til at kommunikere følelser, sætte ord på dem og give udtryk for vore behov. 
 
Amazonit - transformationsstenen:
Gør os fleksibel og åben. Den lærer os at selvdestruktion er unødvendig og hjælper os med at trænge ind bag din egen skal, sætte navn på dine behov og formulere dem over for andre. Amazonitten hjælper os med at lære at lytte til os selv og give slip på det, der ikke er godt for os. 
 
Ametyst - trossestenen:
Virker beskyttende, beroligende og rensende på krop og sjæl.  Amatysten giver åndelig kraft  og lære os ydmyghed, respekt og tillid til universet. Den hjælper os med at vende blikket indad og rette vores opmærksomhed mod årsager snarere end symptomer, hvilket er med til at skabe klarhed både i drømme og hvad angår beslutninger, der skal træffes. Den hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger.
 
Aventurin - en eventyrsten:
Befordrer gode ideer og krativitet - der vil blive åbnet for hidtil uanede muligheder. Aventurinen hjælper os med at se, at intet er umuligt, at alt kan lade sig gøre.
 
Azurit - overflodsstenen:
Giver jordforbindelse. Følelsen af at der er mere end nok til os alle. Azuritten er et symbol på indre visdom, intuition og sensitivitet. Azuritten hjælper os med at lukke op for den guddommelige viden, og den hjælper os med at lære, hvordan vi bliver modtagelige over for de energier, der omgiver os og udvikle vores evne til at skelne imellem dem.
 
Beryl:
Styrker synsevnen/skelneevnen så man kan skille det væsentlige fra det uvæsentlige.
 
Bjergkrystal:
Giver klarhed og indsigt. Den tiltrækker og indeholder lyset, dvs. at den skaber harmoniske vibrationer og eliminere netative vibrationer. Den hjælper os med at nedbryde barrierer og åbne os for det gode og positive - følelser af gudsnærvær.
 
Calcit - harmonistenen:
Skaber balance i vores poler -  mellem yin og yang, indre mand og indre kvinde, handling og intution. Den hjælper os med at integrere følelser og intellekt.
 
Citrin - eksamensstenen:
Giver klar hjerne, styrker selvkontrollen og fremmer familiefølelsen. Citrinen hjælper os med at få overblik, den fremmer vores evne til at være realistisk, så vi ikke tynges af begrænsninger, men kan komme videre og se det virkelige og positive fremfor det, som er skabt af negative tanker. Citrinen lærer os, at glæden findes inde i os selv, og at vi altid skal søge årsagen hos os selv.
 
Crysocolla - en Venus-sten:
En blid og bindende sten, der rækker ud over det materielle og ind i det åndelige, befordrer fordybelse (meditation). Det er en kærlighedssten, der symboliserer skønhed, kærlighed og balance. Det er en meget åbnende og rensende sten. Crysocolla åbner os for højere og finere vibrationer og styrker vor sjette sans, intuitionen. Det er først og fremmest de feminnine kvaliteter, der forstærkes gennem denne sten.
 
Diamant - har magisk kraft:
Kan bibringe lys- og lykkefølelse for den, som forstår og kender mørkets og begærets kræfter. Den bringer sin bærer visdom og indsigt. Det er den højest udviklede krystal på Jorden, og den bringer os i kontakt med Solens stråler. Diamanten transformerer alle regnbuens farver. Den menes at at virke alment helbredende og genopbyggende.
 
Falkeøje - en forvandlingssten:
Stenen er symbolet på falkens skarpe blik. Den giver os skarpsindighed og overblik - det kan hjælpe at se tingene lidt mere fra oven. Det betyder at denne sten hjælper os med at se vores situation med andre øjne, vi kan distancere os fra problemerne. Falkeøje giver os evnen til at skue dybt ind i vort eget indre. Den hjælper os med at komme i kontakt med vores intuition og den styrker vores koncentration. Stenen hjælper os også med at målrette og sende energi til vores ønsker, så de kan blive til virkelighed.
 
Fluorit:
Stenen findes i alle regnbuens farver - hver af disse farver har sin egen personlige udstrålig og energi. Fluorit samler os og skaber fri gennemstrømnin af energi i hele kroppen. Den er god mod forvirring da den hjælper os med at samle tankerne, så vi igen kan opnå at få det nødvendige overblik. Det siges at flourit styrker vores kreativitet og ordenssans - det er en kunstnersten.
 
Granat:
Hjælper med at fokusere på det positive, på at se lyset i mørket. Letter og giver forståelse for uregerlige lidenskabelige følelser. Den røde granat lærer os den positive betydning af at være magtfuld. den øger vor produktiviet, kreativitet, viljefastshed, styrke, stolthed og succes. Det siges, at denne granat repræsenterer død og genfødsel, regeneration, seksualitet, grænser og mystik.
 
Howlit:
Gør modtagelig. Hjælper med at forstå/føle ligheden imellem at give og at modtage. Spillet mellem den sorte og den hvide farve i stenen henleder opmærksomheden på det gode og det ånde, lyset og mørket. Begge farver indeholder alle andre farver og hinandens. Howlitten er en kreativitetssten der virker igangsættende og inspirerende. Den hjælper os med at bringe nye facetter ind i vor tilværelse og lade dem blive en del af vor dagligdag.
 
Hæmatit (blodsten) - en styrkende sten:
Befordrer udholdenhed og selvkontrol. Det er en meget maskulin sten - mangler du at komme i kontakt med "din indre mand", din handlekraft og din styrke kan denne sten hjælpe dig.
  
Ildopal - en oplysende og varmende sten:
Stenen går ind i vores vrede, had, bitterhed og frustration og hjælper os med at tillade os selv at have de følelser, vi nu engang rummer. Det siges at den ildopalen går ind og fortæller os, at aggressioner må ud, før vi kan komme videre . Den hjælper dig med at tilkendegive og markere dine grænser og at finde dig selv og dine egne behov. 
 
Jade: 
Renselse - overskud. Den giver dig tryghed, beskyttelse og forsikring om, at du kan alt. Det er en sten der giver os overskud, når vi er "nede". Den giver fornyede kræfter, psysiks såvel som fysisk. Jaden er med sin blide energi meget velegnet mod stres. Jaden findes i mange forskellige farver. Hver farve har sin specielle energi - f.eks. er den gule jade en samvittighedssten, den viser dig, hvor du har undladt at handle selv om du inderst inde vidste, at du burde gøre det. 
 
Jaspis:
Skænker urkraft. Fremmer religiøse følelser, ydbyghed og afspænding.
 
Karneol - en beskyttelsessten:
Styrker homonsystemet. Hjælper på komplikationer, både fysiske og psykiske i forbindelse med mensturation. Karneolens farve leder tankerne hen på jorden, solen, efteråret, naturen. Man fornemmer dens styrke og varme. Den giver også accociationer til blod, samhørighed, sandhed og balance. Karneolen hjælper dig med at slappe af og blive grounded. Den siges at styrke familiesammenhold, blodets bånd.
 
Koral:
Giver energi, selvstændighedsfølelser og optimisme. Kopral opstår i havet og er i virkeligheden sammensat af utallige koraldyrs kalkskelleter. Den har ry for at være rensende fordi den hele tiden er omgivet af en aura af saltvand. Rød koral rummer den stærkeste maskuline energi, intense og lidenskabelige følelser. Denne koral virker følelsesmæssigt åbnende og healer os for frygten for tæthed og intimitet - vi bliver kærlige mod vores omgivelser. Den hvide koral fremmer de feminine energier og indvirker på vores evne til at turde vågne op.
 
Krysopras:
Via det materielle, konkrete og forstandsmæssige kommer oplevelsen af det spirituelle. Denne sten er æblegrøn og vil hjælpe dig til at skelne mellem, hvad der er godt for dig, og hvad der ikke er godt. Krysoprasen skærmer dig mod destruktive mønstre - både egne og andres. På den måde vil du blive i stand til at se, at hvert menneske vælger sit eget liv og de ting, det kommer ud for. Alt er en del af vores mennekselige udvikling.
 
Lapis Lazuli - en venskabs- og viljesten:
Det fortælles at en egyptisk præst kaldte den for himmelstenen. Den blev betragtet som en hellig sten pga. sin blå farve. Den forstærker troen og idealismen. Beskytter imod de onde indflydelser. Lapis Lazuli er en sten, der giver klarhed og evne til at trænge igennem blokeringer. Den forøger sensitivitet og koncentration og forstærker det, der allerede er, mere end den bidrager med eller transformerer noget nyt. Den er et utroligt stærkt spejlbillede. Hvis din energi f.eks. er positiv og fremadrettet, vil denne sten sætte dig istand til at føre dine inderste tanker og ønsker ud i livet. 
 
Malakit:
Løsner op op for længslen og glæden. Giver håb og trøst. Den hjælper os med at bringe vort virkelige jeg frem til overfladen. Det fortælles, at den ser ind i os, finder enden af garnnøglet og trævler det systematisk op. Den er fin til afstessning og giver mulighed for at give slip på følelser i stedet for at holde på dem, så de med tiden hober sig op og medfører sygdom.
 
Månesten:
Hjælper på følelsesmæssige svingninge og styrker kommunikationsevnen. Månestenen er meget feminin og er derfor god, hvis du ønsker kontakt med dine kvindelige energier. Den åbner op og hjælper os med klarere at se vores mål. Det er en spirituelt udvidende sten.
 
Okseøje:
Giver skarpsindighed, følelser af nærvær og godmodighed. Denne sten virker som et stærkt pulserende hjerte, energien fra univerts midte. Okseøje står desuden for det jordbundne og jordnære, kontakten til det materielle. Det fortælles, at okseøje får os ned på jorden, beroliger og giver tryghed. Den giver ligesom tigerøje og falkeøje klarhed, koncentration, evne til at fokusere og præcisere vores ønsker.
 
Onyx:
Støtter afviklingen af karma, da den også giver evnen til at give slip. Beskytter og forstærker hørelsen og koncentrationen. Den fremmer objektiv handling, større kontrol over følelser og lidenskaber samt åndelig inspiration.
 
Opal:
Åbner for indsigt og accept af overfladens verden, maja (illusion). Giver den nødvendige forståelse for at nå dybere i sjælen.
 
Perle/mor:
Giver renhed, klarhed og orden. Forståelse for de virkelige værdier i tilværelsen - kærlige følelser, tanker og handlinger. Perlen symboliserer menneskets udvikling og kamp for at forenes med og forstå vores eget indre. Den viser os, at uanset hvor ubetydelig vi selv synes, at vi er, så er det muligt for alle mennesker at opnå perlens skønhed både udvendigt og indvendigt.
 
Pyrit:
Skænker robusthed og styrke til at være sig selv. Hjælper med at sætte grænser, sige til og fra - give slip på selvundertrykkelsen. Det er en sten som giver robusthed, hvis man tør møde den.
 
Rav:
Den skaber tryghed og giver blidhed og kærlighed og glæde ved fysisk berøring. Det er en varmende sten, som virker revilatiserende og hjælper kroppen med at heale sig selv. Det fortælles, at den hjælper med at lindre psykiske såvel som fysiske smerter. Varmen trænker ind og løfter os ud over "kulde" og mangel på kærlighed. Vi får livskraft tilbage.
 
Rosakvarts - en kærlighedssten:
Den giver plads til de rolige og blide energier og følelser. Den lærer os tilgivelse og giver tryghed. Den hjælper os med at løse op for de gamle mønstre og skabe plads til de nye. Skabertrang. Afspænder stråling og dårlige vibrationer.
 
Rubin:
Giver jordforbindelse. Skænker roen ved forståelsen af, at jeg er der, hvor jeg lærer mest. Rubinen gør op med vores faderfigurer, vores autoritetstro og giver os selvværd. Det fortælles, at den støtter og bekræfter vores fundament-identitet og giver os tro på os selv
 
Rutilkvarts - en afbalancerende sten:
Den hjælper dig med at opleve og modtage den højest muliged spirituelle indsigt. Al din tankeenergi vil blive oplyst og clairvoyante oplevelser være mulige. Det fortælles, at den åbner og afbalancerer alle dine chakras, går ned i hvert enkelt center og tager de ting op, der skal til for at du kan komme videre i din udvikling. 
 
Røgkvarts:
Denne sten hjælper dig med at grounde dig selv. Røgkvartsen forbinder os med jorden og hjælper os med at komme tilbage til virkeligheden. Det er en god renselsessten.
 
Safir:
Det fortælles, at den er Østens hellige sten. Den styrker tro, visdom og retfærdighed. Safiren giver samling og koncentration, så man bedre kan finde sin livsopgave, og den befordrer renhed i tanke såvel som i handling. Stenen symboliserer krativitet og hjælper os med at udtrykke vores egen skabertrang og kreativitet, ligesom den hjælper os til at tænke lidt mere abstakt i situationer, der kræver en mere kreativ løsning.
 
Smaragd - en venussten:
Den giver håb og mening med livet, og det fortælles, at den giver profetisk klarsyn. Smaragd har igennem tiden været båret for at skænke sin ejer velstand og visdom. Den siges at være symbol på frugtbarhed og nyt liv. Det er en sandheds- og kærlighedssten, der lærer os at åbne vore hjerter for kærligheden.
 
Sodalith - en grænseoverskridende sten:
Den hjælper os med at blive opmærksom på egne grænser, sætte og overskride disse. Sodalith giver os styrke og kræfter til at komme igang med de opgaver, vi ønsker at løse, men hvor vi mangler det sidse skub for at turde føre vores ønsker ud i livet. Er du bange for at gå ind i det åndelige arbejde kan du bruge denne sten, da den hjælper dig med hele tiden at holde dig i kontakt med den fysiske verden samtidigt med, at den udvider din bevidsthed. Det er en groundende sten.
 
Solsten:
Den videregiver solenergi . Solstenen skaber fri passage til det højere Selv og hjælper os med at få kontrol over instinkterne. Den skaber balance i 'det tredie øje'. Det fortælles om den, at den er en stærk healer og at den hjælper os med at åbne os for meditation, intuition og kreativitet.
 
Tigerøje:
Giver jordforbindelse på et højere plan, da den integrerer vores kronecenter-energi med vores rodcenter-energi. Tigerøje giver skarpsindighed, overblik og klar tankegang. Den hjælper os med at få øje på egne fejl og støtter os i vores udviklings- og forvandlingsproces.
 
Topas:
Letter kommunikationen imellem det indre og ydre. Giver forståelse af u/sanhedens natur. Topasen virker beroligende og hjælper os med at leve i nuet frem for at trampe videre i det, der er sket. Den blå topas er meget rensende og åbndende og det fortælles, at den bringer os i tættere kontakt med naturen - vi opnår forståelse for altet, en integration. Den gyldne topas har stor indflydelse på almenbefindendet. Den er gennemsigtig og lyset i og omkring den minder om en glorie, det gumdommelige, en stræben mod lyset.
 
Turkis:
Den skænker styrke og mod til dem som bærer den, og den hjælper os bla. med at konfrontere gammel angst. Det er en sart og følsom sten. Den beskrives som en mesterhealer; det er en af de sten, der hjælper bedst på fysiske sygdomme. Det fortælles, at den ofte mister sin farve eller går til grunde for sin ejers skyld fordi den har absorberet de energier, som dens ejer ellers ville være blevet udsat for.
 
Turmalin:
En meget 'dyb' eller 'høj' sten. Turmalinen går fra mørket til lyset i sine farver og viser med dem den proces, som vi mennekser skal igennem - fra uvidenhed til kosmisk bevidsthed. Det fortælles at den speciel er god til opnåelse af større intuition og næstekærlighed. Turmalinen gør os målrettet., den leder og giver varme og er god for opgør med fortiden og dyb sorg.
  
Min viden omkring de ædle sten og deres symbolik er bla. hentet fra følgende bøger:
  • "Stjernetegn, sten og farver" af Maria Cervera
  • "De ædle stene og deres mystik" af A. Dragsted
  • "Energi - sten og krystaller" af Lone Hertz
  • "Krystaller og ædelsten i healing og terapi" af Jette Holm
Desuden stammer min viden fra de opleverlser og erfaringer jeg selv har haft med at skabe og designe spirituelle smykker.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Maria Holler Hune | CVR: 28476949 | Rosengårdsvej 22, Odense M - DENMARK | Tlf.: 23659208 | info@persefone.dk